s. NIKODEMA LIDIA BORECZEK - Dyrektor Ośrodka Wsparcia.  Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pielęgniarstwo,  ukończyła kierunek Nauki o Rodzinie na UKSW, filia w Szczecinie. W Karwowie przebywa od 14 maja 2018 r. Na co dzień zarządza Ośrodkiem i wspiera kadrę. Do Zgromadzenia wstąpiła w 2002 r.

s. JURGITA DOMINIKA DYDYNA – opiekun. Posiada licencjat z pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej uzyskany na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie kontynuuje ten sam kierunek na II stopniu w WSH w Szczecinie. W Karwowie przebywa od 1 maja 2016 r. Na co dzień wspiera mieszkanki służąc pomocą w wychowaniu i opiece nad dziećmi. Do Zgromadzenia wstąpiła w 2006 r.

s. CHERUBINA MARZENA GRALA - opiekun. Ukończyła studia licencjackie w zakresie Pedagogiki Specjalnej - Andragogikii Specjalnej w WSPS im. M. Grzegorzewskiej. W Karwowie posługiwała w latach 1999-2002 i ponownie powróciła w styczniu 2020 r. S. Cherubina na co dzień posługuje w kuchni i dba o zaopatrzenie Domu. Jej największą pasją są kwiaty. Do Zgromadzenia wstąpiła w 1985 r.

DANIEL MASŁOWSKI - Psycholog/Psychoterapeuta/Pracownik socjalny  od 2013 r. pracuje w DDM.   Pracuje w kontakcie indywidualnym i grupowym, z dorosłymi i młodzieżą oraz z parami przeżywającymi kryzys w związku. W swoim życiu zawodowym pracował z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.  Obecnie szkoli się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

W pracach na rzecz Domu wspierają nas:

GRZEGORZ RYKACZEWSKI - pracownik gospodarczy, konserwator, zatrudniony w ośrodku od 2016 r. W zakres jego obowiązków wchodzi koszenie, malowanie, reperowanie usterek.

KAMILA MANIKOWSKA - utrzymuje tereny zielone, park, ogródek warzywny. Zatrudniona w ośrodku od 2019 r.