Ośrodek Wsparcia - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

w Karwowie

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego 

W służbie życiuSkrzynka intencji

Słowo Boże dla Ciebie

"Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.  A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je."

Ewangelia wg Św. Marka 10,13-16

    Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą Domu Generalnego w Niegowie (www.samarytankiosb.pl), gmina Zabrodzie (województwo mazowieckie) prowadzi Ośrodek Wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie, gmina Kołbaskowo (województwo zachodniopomorskie) na podstawie umowy zawartej z Powiatem Polickim.

 Dom istnieje od 38 lat. Ma zasięg działania ponadgminny. Jest placówką stacjonarną, samodzielną i opiekuńczą okresowego pobytu, dla 10 matek  z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które z uwagi na sytuacje życiowe, ochronę macierzyństwa, warunki rodzinne, mieszkaniowe bądź materialne, kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy.

 Zadaniem Domu jest ochrona dziecka poczętego, materialna i duchowa pomoc matkom w okresie przed i po urodzeniu dziecka, zapewnienie mieszkankom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb duchowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych.

 Podstawą organizacji Domu są wartości chrześcijańskie wyrażone w koncepcji wychowawczej wypracowanej przez Założycielkę Zgromadzenia – Matkę Wincentę Jadwigę Jaroszewską. Naczelnym naszym zadaniem jest stworzenie we wszystkich miejscach pracy atmosfery domu rodzinnego, przenikniętej miłością na wzór rodziny naturalnej.

    Ośrodek wsparcia zapewnia mieszkankom warunki bezpieczeństwa  i godnego życia, umożliwia rozwój osobowości i w miarę możliwości ich samodzielność.
Dom przyjmuje osoby na podstawie decyzji wydanej przez Starostę Powiatu Polickiego.

Misja


Czcigodna Sługa Boża Matka Wincenta Jadwiga Jaroszewska - Założycielka Zgromadzenia

 Naczelnym naszym zadaniem jest stworzenie we wszystkich miejscach pracy atmosfery domu rodzinnego, przenikniętej miłością na wzór rodziny naturalnej niesiemy pomoc matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży. Nie każdy ma szczęście wychowywać się w atmosferze ciepła rodzinnego domu, w pełnej rodzinie, w obecności kochających oczu mamy i taty. Wiele osób cierpi odrzucenie przez najbliższych, przez otoczenie, doświadcza skromnych warunków życia,
a nawet poniewierki.

Dom w Karwowie spełnia niejako rolę Betlejem, w której może przyjść na świat «najdroższe» Życie. Przebywającym w tym Domu pomagamy odkryć sens życia, zaleczyć bolejące rany zrozumieniem i miłością, dać poczucie bezpieczeństwa i nadzieję na lepszą przyszłość. W naszej placówce przyszłe matki uzyskują pomoc, by zaakceptować i pokochać wielki dar nowego życia, odkryć radość macierzyństwa, odbudować zerwane więzy rodzinne, podjąć swoje życie z nadzieją i radością. Tu znajdują zaspokojenie podstawowych potrzeb, łącznie z opieką medyczną, psychologiczną, wychowawczą, prawną, socjalną i duchową.

  Owoce służby „najmniejszym”… Ośrodek wsparcia w Karwowie realizuje misję apostolską Zgromadzenia w duchu charyzmatu Czcigodnej Sługi Bożej Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej (1900-1937). W myśl koncepcji opiekuńczo wychowawczej wypracowanej przez Matkę Założycielkę: Patrząc w oczy matek, które w miarę pobytu w naszym Domu nabierają blasku, widząc uśmiech dopiero narodzonych dzieci, cieszymy się z uczestnictwa w wielkiej batalii o najbardziej bezbronne, poczęte życie.